ریزش بخشی از سازه های آبی شوشتر + ناپولی برای جذب ایکاردی وارد رقابت شد – آخرین اخبار و اطلاعات روز دنیا

بخشی از یکی طاق های سازه های آبی شوشتر در استان خوزستان شرایطی ریزش کرده و مدیر این پایگاه میراث فرهنگی آن را در حد دو تا سه متر مربع می داند

ادامه مطلب...